HINDERBANOR OCH RUTSCHKANA
                                  STOCKHOLM/UPPSALA

   PÅGRUND AV NYA DIREKTIV FRÅN KONSUMENTVERKET
  VID MONTERING PÅ ASFALT MÅSTE FÖRANKRING BORRAS
                        TILLSTÅND AV MARKÄGARE KRÄVS
                                    STOCKHOLM/UPPSALA

TÖRNROSAVAGNEN                       
8x5 METER   POPULÄR
PRIS HÄMTNING:  7.000 KR
TILLVAL:
PRIS TRANSPORT: 5.000 KR
PRIS MONTERING: 1.500 KR
HINDERBANA   BYGGBAR                
15x5 METER   POPULÄR
2 DELAR KANA+RAK
HYRS ENDAST MED PERSONAL
SAMT TRANSPORT,MONTERING
PRIS LEVERANS:  25.000 KR
HINDERBANA                     
15x5 METER   POPULÄR
PRIS HÄMTNING:  9.000 KR
TILLVAL:
PRIS TRANSPORT: 5.000 KR
PRIS MONTERING: 1.500 KR
HINDERBANA   BYGGBAR                
25x5 METER   POPULÄR
3 DELAR KANA+RAK+SVÄNG
HYRS ENDAST UT MED PERSONAL
SAMT TRANSPORT,MONTERING
PRIS LEVERANS:  35.000 KR
HINDERBANA                      
11x5 METER   POPULÄR
PRIS HÄMTNING:  7.000 KR
TILLVAL:
PRIS TRANSPORT: 5.000 KR
PRIS MONTERING: 1.500 KR
HINDERBANA   BYGGBAR                
40x5 METER   POPULÄR
5DELAR 2 KANA+2 RAK+SVÄNG
HYRS ENDAST UT MED PERSONAL
SAMT TRANSPORT,MONTERING
PRIS LEVERANS:  55.000 KR