HINDERBANA 8X3 METER HINDERBANA 8X3 METER
HINDERBANA 8X3  METER
HÄMTPRIS:4.000 KR/DYGN
LEVERANS:8.500 KR/DYGN

FINNS I UPPSALA
HINDERBANA 12X3 METER HINDERBANA 12X3 METER
HINDERBANA 8X3  METER
HÄMTPRIS:5.000 KR/DYGN
LEVERANS:9.500 KR/DYGN

FINNS I UPPSALA
HINDERBANA 25 METER HINDERBANA 25 METER

     
   

                  HINDERBANA 25  METER
HÄMTPRIS: 15.000 KR/DYGN
LEVERANS: 20.000 KR/DYGN

FINNS I UPSALA
HINDERBANA 50 METER HINDERBANA 50 METER

     
   

              HINDERBANA 50  METER
HÄMTPRIS:30.000 KR/DYGN
LEVERANS:40.000 KR/DYGN

FINNS I UPPSALA
MÅLDEL 8X3 METER MÅLDEL 8X3 METERHINDERBANA 8X3  METER
HÄMTPRIS:5.000 KR/DYGN
LEVERANS:9.500 KR/DYGN

FINNS I UPPSALA
RAKDEL 12X3 METER RAKDEL 12X3 METER
HINDERBANA 8X3  METER
HÄMTPRIS:5.000 KR/DYGN
LEVERANS:9.500 KR/DYGN

FINNS I UPPSALA
SVÄNG 180 GRADER 10X3 METER SVÄNG 180 GRADER 10X3 METER

     
   HINDERBANA 10X3  METER
HÄMTPRIS:5.000 KR/DYGN
LEVERANS:9.500 KR/DYGN

FINNS I UPPSALA
RAKDEL 12X3 METER RAKDEL 12X3 METER

HINDERBANA 8X3  METER
HÄMTPRIS:5.000 KR/DYGN
LEVERANS:9.500 KR/DYGN

FINNS I ARNINGE
STARTDEL 8X3 METER STARTDEL 8X3 METER

 HINDERBANA 8X3  METER
HÄMTPRIS:5.000 KR/DYGN
LEVERANS:9.500 KR/DYGN

FINNS I UPPSALA
TUNNELDEL 10X3 METER TUNNELDEL 10X3 METER
HINDERBANA 8X3  METER
HÄMTPRIS:5.000 KR/DYGN
LEVERANS:9.500 KR/DYGN
FINNS I UPPSALA
RAKDEL 12X3 METER RAKDEL 12X3 METER

HINDERBANA 8X3  METER
HÄMTPRIS:5.000 KR/DYGN
LEVERANS:9.500 KR/DYGN

FINNS I UPPSALA
SVÄNG 180 GRADER 10X3 METER SVÄNG 180 GRADER 10X3 METER
   SVÄNG 180GRADER 10X3  METER
HÄMTPRIS:5.000 KR/DYGN
LEVERANS: 9.500KR/DYGN

FINNS I ARNINGE

Vi finns för dig som vill hyra hinderbana i Uppsala med omnejd.